Home

Welkom op de website van Basisschool De Toren!

De Toren is gelegen in de wijk Torenveld in Zevenbergen. De school bestaat sinds 1968 en startte ook onder de naam Torenveld. Nadat in 1985 de lagere school Torenveld samengevoegd werd met de naastgelegen kleuterschool Het Torentje, ging deze verder als basisschool De Toren. Het hoofdgebouw werd aangepast en sinds 1987 zitten alle kinderen van groep 1 t/m 8 onder één dak. In het schooljaar 2018-2019  hebben we de volgende groepen:
de groepen 1-2 en  3 op de begane grond, en boven vinden we groep 4, 5, 6-7 en 8.
Onze school is een leefgemeenschap waar kinderen niet alleen kennis opdoen, maar zich ook kunnen ontwikkelen tot creatieve individuen  waarbij zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal gedrag en belangrijke rol spelen.
Kort gezegd staan wij voor: vol zelfvertrouwen werken aan verwachtingen.

Snelle  rekenaars hebben ontdekt dat we dit schooljaar ons 50-jarig bestaan vieren en dat laten we niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Schooljaar 2018-2019 wordt dus een schooljaar met een extra feestelijk tintje.

Op de site www.scholenopdekaart.nl kunt u meer informatie over De Toren vinden.

 

 

toren-logo

studiedag op maandag 10 september

Op maandag 10 september heeft het team van De Toren een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. Abusievelijk heeft eerder op de website gestaan da ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]