Kindgesprekken

Op onze school  zijn we bezig met een boeiend proces om langzaam maar zeker de leerlingen nog meer te betrekken bij hun eigen leerproces en ze daarvan zelf eigenaar te laten worden. Dit willen we verder vorm gaan geven door het houden van kindgesprekken. In schooljaar 16-17 zijn de leerkrachten van de bovenbouw getraind om deze gesprekken effectief te voeren. Ook dit schooljaar gaan we proberen  in de leerjaren 6,7 en 8 minimaal 3x met elk kind zo’n  gesprek gevoerd.  Via onderstaande link kunt u meer informatie lezen over het hoe en waarom van het voeren van kindgesprekken en de wijze waarop we dit willen gaan organiseren.