Kindgesprekken

Op onze school  zijn we bezig met een boeiend proces om langzaam maar zeker de leerlingen nog meer te betrekken bij hun eigen leerproces en ze daarvan zelf eigenaar te laten worden. Dit willen we verder vorm gaan geven door het houden van kindgesprekken. In schooljaar 16-17 zijn de leerkrachten van de bovenbouw getraind om deze gesprekken effectief te voeren. Dit schooljaar wordt er in de leerjaren 6,7 en 8 minimaal 3x met elk kind zo’n  gesprek gevoerd.  De leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 worden in de gelegenheid gesteld om deze gesprekken te gaan “oefenen” waarbij ze gebruik kunnen maken van de ervaring van hun collega’s in de bovenbouw. Via onderstaande link kunt u meer informatie lezen over het hoe en waarom van het voeren van kindgesprekken en de wijze waarop we dit willen gaan organiseren.

Voor meer informatie klik op de link: het Kindgesprek

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]