Kindgesprekken

Op onze school  zijn we bezig met een boeiend proces om langzaam maar zeker de leerlingen nog meer te betrekken bij hun eigen leerproces en ze daarvan zelf eigenaar te laten worden. Dit willen we verder vorm gaan geven door het houden van kindgesprekken. In schooljaar 16-17 zijn de leerkrachten van de bovenbouw getraind om deze gesprekken effectief te voeren. Ook dit schooljaar gaan we proberen  in de leerjaren 6,7 en 8 minimaal 3x met elk kind zo’n  gesprek gevoerd.  Via onderstaande link kunt u meer informatie lezen over het hoe en waarom van het voeren van kindgesprekken en de wijze waarop we dit willen gaan organiseren.

studiedag op maandag 10 september

Op maandag 10 september heeft het team van De Toren een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. Abusievelijk heeft eerder op de website gestaan da ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]