Actueel

Predicaat Gezonde School

Op woensdag 7 november heeft onze school het predicaat Gezonde School mogen ontvangen. Wij zijn hier natuurlijk allemaal ontzettend trots op! Wethouder Eef Schoneveld was aanwezig om het bordje te onthullen waarmee we officieel tot ‘ gezonde school’  zijn benoemd. Als school hechten we veel waarde aan de gezondheid van onze leerlingen en stimuleren we gezond gedrag. Veel bewegen, lessen over gezondheid en Schoolfruit zijn hier allemaal een onderdeel van.

 

Breakdance

Afgelopen woensdag 24 oktober kregen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een introductieles breakdance van Nigel Koevoet. Dit om de kinderen kennis te laten maken met deze dansstijl. Door een leuke warming-up werden eerst alle spieren opgewarmd, voordat de dansmoves werden aangeleerd. Alle kinderen hebben hartstikke goed en enthousiast meegedaan tijdens deze introductieles!

De kinderen die het leuk vinden om deze dansstijl nog beter onder de knie te krijgen, kunnen zich inschrijven voor de workshops die een aantal maandagen na schooltijd zullen plaatsvinden als naschoolse activiteit. Ook deze workshop zal worden gegeven door Nigel Koevoet. Meer informatie volgt hier nog over.

 

Opening Kinderboekenweek

Kom erbij! Woensdag 3 oktober was de opening van de Kinderboekenweek met het thema: Vriendschap. We mochten weer gaan kijken naar een voorstelling van “Van Creatieve Huize”.  Een leuke voorstelling, waarin vriendschap natuurlijk de hoofdrol speelde. Een aantal kinderen uit de bovenbouw mochten op het podium komen om tv-tunes te raden en aan het einde van de voorstelling konden de kinderen allemaal weer meedansen op het nummer Kom erbij! van Kinderen voor Kinderen. Alle kinderen hebben ook dit jaar weer genoten van de voorstelling!

10@10 Challenge

Op woensdag 24 september heeft ook onze school meegedaan aan de 10@10 Challenge van Rico Verhoeven.

Kinderen zouden meer moeten bewegen, was onlangs het dwingende advies aan minister Slob van Onderwijs. verschillende adviesraden kwamen tot die conclusie.

Tijdens de Nationale Sportweek was het alvast de bedoeling om kinderen meer in beweging te laten komen.

Alle kinderen van onze school en die van de Taalklas hebben een aantal rondjes rondom de school gerend, want ook wij zouden graag zien dat alle kinderen genoeg beweging krijgen gedurende een schooldag.

Zeskamp

Woensdagmiddag 27 juni is de “Spring Speeldag” geweest die onze OR had georganiseerd voor alle kinderen van onze school.   De kinderen konden spelen op de luchtkussens, stormbaan, skippyslang en met een enorm grote bal. Ook konden er buikschuivers worden gemaakt op de verschillende banen. De kinderen hebben heerlijk gespeeld met water en genoten van een heerlijk ijsje!

OR, bedankt namens alle kinderen!

MR De Toren 2017-2018

We zijn het schooljaar met de MR begonnen met een ouderavond georganiseerd door de MR. Doel was ouders raadplegen over het gelijktrekken van de schooltijden voor onderbouw en bovenbouw. En brainstormen over een continuerooster.
We zijn in het najaar een traject gestart voor gezondheid en bewegen op De Toren. Happy Life is een methode voor de bovenbouw met een ouderbetrokkenheidsgedeelte. Dit gaat verder uitgewerkt worden. De Toren is bezig met uitwerken plan van aanpak voor behalen gezonde school vignet. En we zijn mee gaan doen aan gesubsidieerd fruit op school via het EU-schoolfruit.
Terugkerende onderwerpen zijn geweest: gang van zaken binnen de klassen, ondersteuning in de diverse klassen middels een klassenassistent, vervangingsproblematiek, samenwerking Toren en Arenberg, benoeming directeur (waarnemend -> blijvend), overgebleven formatie inzetten.
Er zijn wisselingen geweest in de oudergeleding van de MR: De secretaris Mariël van Steensel heeft haar plek verkiesbaar gesteld en is ingevuld door Robèrt van Vlimmeren. Ook is Lenneke Derks als nieuw OMR lid aangetreden. En sinds de start van het schooljaar is Annemarie Boot de MR komen versterken.
Voor de komende periode staat centraal: Het oppakken van de (verkeers)veiligheid rondom school door de ouders. Verder uitwerken en onderzoeken van het continurooster. Hiervoor is in april een ouderavond georganiseerd voor alle ouders van school. Op dit moment staat er een ouder enquête uit, om ouders te peilen over het continurooster en de behoefte aan BSO. Daarnaast is de MR geadviseerd door de bestuurster van de stichting om kritisch te blijven tov de begroting van school. We houden u op de hoogte.

Koningsspelen 20 april

Voor de meivakantie hebben we weer een geweldige Koningsspelen gehad. De onderbouw heeft de dag geopend met het dansje van Kinderen voor Kinderen “Fitlala”!  Wat was dat een feest op het schoolplein! Daarna mochten de kinderen verschillende spelletjes doen op het schoolplein. Ook werd er nog heerlijk gegeten van de lunch die ons werd aangeboden door Jumbo.

De bovenbouw ging weer op pad om langs verschillende verenigingen te gaan om diverse sporten te beoefenen. Zo hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 de volgende sporten beoefend: Hockey, voetbal, turnen, handbal, tennis en honkbal. Ze hebben allemaal onwijs goed meegedaan met alle activiteiten en hebben genoten van deze mooie, sportieve dag! Alle ouders en natuurlijk de organisatie bedankt voor deze sportieve dag!

4 en 5 mei Denkboek

Met het 4 en 5 mei Denkboek daagt het comité kinderen op diverse manieren uit na te denken over de Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, vrijheid en democratie. De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben afgelopen dinsdag tijdens het Nationaal uitpakmoment de doos uitgepakt. Zij zullen de komende weken aan de slag gaan met het Denkboek.

Kunst op School

De afgelopen weken zijn de kinderen van verschillende groepen bezig geweest met de kunstenaars van Kunst op School.
De bedoeling is om kinderen creativiteit bij te brengen, te leren kijken en te leren omgaan met de verschillende materialen. En ze op deze manier, door zelf actief bezig te zijn, kennis te laten maken met Kunst en Cultuur.
In de projecten wordt ook aandacht besteed aan  kunstgeschiedenis in het algemeen.

Koos de vuilnisman

In februari is in groep 7 Koos de Vuilnisman langs geweest.

Koos is een coole gozer die alles van afval weet. Hij maakt een les over afval tot een geweldige en leerzame interactieve belevenis.

Koos duikt letterlijk de prullenbak van de klas in om eens te laten zien wat er in zit: oud papier, een klokhuis, aluminiumfolie, een blikje, een pakje sap, nog een leeg pakje en nog een en nog en nog een….. Koos laat zien hoe het anders kan. Hij laat allerlei creatieve voorbeelden en oplossingen zien, doet een afvalquiz of neemt hele groepen mee op sleeptouw om de buurt op te ruimen.

Daarnaast houdt Koos van moppen en dat komt goed uit! Koos maakt iedereen enthousiast voor afvalpreventie!

Op een heel onschoolse manier worden de leerlingen enthousiast gemaakt afval op een creatieve wijze aan te pakken.

Vooral hoe (rest) afval het beste kan worden voorkomen.

Sinterklaas

Op 5 december kwam Sinterklaas en zijn Pieten natuurlijk ook een bezoek brengen aan de kinderen op De Toren. De kinderen hebben een leuke dag gehad met allerlei leuke activiteiten en natuurlijk een bezoek aan de Sint.
Het was weer een topdag!

Museumschatjes

Ook De Toren doet mee aan het project Museumschatjes. Groep 5 t/m 8 kan gratis een museum, dierentuin, bakkerij, etc bezoeken, om zo kinderen kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur die zichtbaar is in onze eigen provincie Noord-Brabant.

Groep 5/6 (geschreven door Neeltje)
Op dinsdag 7 november ging groep 5/6 naar het Bakkerijmuseum dat in Oosterhout staat. Daar gingen we koekjes en brood bakken. Je moest het zelf maken. Dat was super leuk. Je kon uit alle vormen kiezen. Je moest het met de hand maken. Ze deden het voor hoe je het moest doen. Je denkt dat het makkelijk is, maar dat is het niet. Want je weet niet wat je moet maken. Het is een heel leuk museum voor kinderen.

Groepen 7 en 8
Een bezoek aan het vreemdste Dierenpark van Nederland, De Oliemeulen in Tilburg, stond gepland voor de groepen 7 en 8. Dit dierenpark telt meer dan 150 verschillende (vreemde) dieren. De leerlingen kregen informatie over verschillende dieren die zich in het park bevonden en mochten zelfs een een vogelspin en een slang vasthouden. Ook mochten ze meehelpen tijdens een demonstratie met een uil. De leerlingen hebben zich prima vermaakt tijdens dit bezoek aan De Oliemeulen.

Techniekochtend

Woensdag 1 november was de eerste techniekochtend van dit schooljaar. In de meeste groepen zijn de kinderen aan de slag gegaan met leuke activiteiten waarbij er veel gebouwd moest worden Knex, Leo en houten blokken. Ook zijn er proefjes gedaan, is er gel gemaakt en hebben de kinderen getimmerd.

Kinderboekenweek

Voor de herfstvakantie hebben we veel activiteiten gedaan in de groepen die te maken hadden met het thema van de Kinderboekenweek: Gruwelijk Eng! We begonnen deze week met een opening op de catwalk. De kinderen mochten namelijk allemaal verkleed naar school komen. En er waren toch kinderen die er griezelig uitzagen!! Daarna mochten we naar een voorstelling Van Creatieve Huize, deze voorstelling was super spannend, maar erg leuk! Alle kinderen waren erg betrokken tijdens de voorstelling. In de klassen zijn de kinderen bezig geweest met het maken van monstermaskers, voeldozen, spoken en skeletten. De kinderen uit de onderbouw mochten zelfs nog een spannende tocht door de speelzaal lopen. Ook hebben de kinderen uit de midden- en bovenbouw griezelverhalen geschreven en de beste verhalen uit de groepen 5/6, 7 en 8 mochten worden voorgelezen door de kinderen tijdens de afsluiting op vrijdagmiddag. Ook werd er deze middag door alle kinderen het dansje van Kinderen voor Kinderen: Gruwelijk Eng! Gedanst.

Het was een gruwelijke enge Kinderboekenweek!

De week van de pauzehap

In de week van 25 tot en met 29 september zijn we in de groepen 5/6, 7 en 8 bezig geweest met de Pauzehap. Met dit interactieve lesprogramma hebben kinderen geleerd en ervaren hoe lekker het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Ze maakten kennis met gezonde pauzehappen uit de Schijf van Vijf. Zo hebben ze Muesli-notenbrood met margarine, druiven en blauwe bessen en komkommerschijven gedipt in 100% pindakaas gegeten. Elke dag werd er in de klas gekeken naar PZHPO-tv en werd er elke dag een activiteit uitgevoerd die met de Schijf van Vijf te maken had. Ook werd er elke dag tijdens de uitzending een hint gegeven voor een opdracht aan het einde van de week, waar de kinderen een prijs mee kunnen winnen.

Dit zijn onze speerpunten het komend schooljaar:

– SCL:
Dit jaar gaan wij verder met SCL. Structureel Coöperatief Leren gaat een stuk verder dan samenwerkend leren. Volgens de goede stappen en met onze interne SCL-coach gaan wij aan de slag met de kinderen om ze van en met elkaar te laten leren. Daarbij houden we rekening met gelijke inbreng, individuele aansprakelijkheid, positieve wederzijdse interactie en simultane interactie van alle leerlingen.
– Chromebooks en I-pads:
Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn er Chromebooks en Ipads op De Toren aanwezig, maar wat doen we daar nu eigenlijk mee?
De I-pads worden bij ons op school vooral gebruikt in de groepen 1,2 en 3. In groep 3 wordt er op de IPad geoefend met de rekensoftware, die aansluit bij de methode. In groep 1/2 zijn er een aantal apps die de leerlingen kunnen gebruiken om leerzame spelletjes op te spelen, bijv. via Squla. De kinderen kunnen hierbij op hun eigen niveau oefenen op de gebieden van taal, lezen en rekenen. Hopelijk kunnen we dit schooljaar nog meer interessante apps toevoegen, zodat we een wat breder aanbod hebben voor onze leerlingen.
In eerste instantie werden de Chromebooks gebruikt als vervanging voor de computers en werken de leerlingen via dit device met alle programma’s binnen Basispoort, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden dat het zonde is om deze niet te gaan ontdekken. Chromebooks maken gebruik van Google for Education: veel apps gericht op het onderwijs en onbeperkte ruimte in de cloud voor leraren en leerlingen. Uitgangspunt van alle Chromebooks is dat je met deze apps gemakkelijk een leeromgeving op kunt zetten en via de browser de digitale leermiddelen van de educatieve uitgeverijen kunt gebruiken.
Eén van de Google Apps for Education is Classroom. In deze app kunnen leerlingen zien wat en wanneer ze aan opdrachten in moeten leveren. Leraren zien juist in realtime wie de opdrachten al heeft ingeleverd en kunnen direct feedback geven. Afgelopen schooljaar zijn we dit in groep 5/6 al een beetje gaan ontdekken en dit schooljaar zouden we dat graag willen gaan uitbreiden naar de andere groepen.
Binnen Google Docs en Google Presentations kunnen leerlingen gelijktijdig in hetzelfde document of presentatie werken, terwijl de leraar meekijkt (en kan bijsturen). Nog een voordeel is dat leerlingen tijdens het maken van het huiswerk via Hangouts de hulp van klasgenoten of de leraar in kunnen roepen.
Het is belangrijk dat we ons goed verdiepen in het gebruik van de Chromebooks en de tijd nemen om het te implementeren.
– Kwink:
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
– De gezonde school:
De gezonde school is een initiatief van het ministerie in samenwerking met GGD en scholen. Het is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Het zou ook leiden tot betere leerprestaties.
Wij gaan het komend schooljaar het gezonde school vignet proberen te halen op het onderdeel ‘Sport en Bewegen’. Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.
We houden u op de hoogte van de vorderingen van dit proces!
– Ouderbetrokkenheid:
gespreksvoering in de vorm van startgesprekken (met kinderen vanaf groep 6) voor al onze ouders.

Mad Science

Op maandag 4 september was MAD SCIENCE op bezoek bij De Toren. Aan de hand van allerlei proefjes worden alledaagse zaken als zeepsop veranderd in een grote vlam en kan een heel grote zak gevuld worden met 5x blazen door de zuurstof om ons heen ook te gebruiken.
De kinderen hebben ervan genoten!

studiedag op maandag 10 september

Op maandag 10 september heeft het team van De Toren een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. Abusievelijk heeft eerder op de website gestaan da ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]