Actueel

Sinterklaas

5 december was het weer zover! Sinterklaas bracht met veel van zijn pieten een bezoekje aan onze school. Terwijl de kinderen gezellig bezig waren met spelletjes en leuke workshops, mochten ze tussendoor een bezoekje brengen aan de Sint. Er is deze dag volop genoten.

 

Sintcircuit

Afgelopen woensdag 28 november hebben alle groepen deelgenomen aan het sintcircuit. groep 1 t/m 4 beneden en groep 5 t/m 8 boven in de lokalen. Er werd geknutseld, spelletjes gespeeld, pepernoten gebakken, etc. De kinderen hebben een leuke middag gehad, ook dankzij de hulp van de hulp(groot)ouders die kwamen helpen. Bedankt!

Predicaat Gezonde School

Op woensdag 7 november heeft onze school het predicaat Gezonde School mogen ontvangen. Wij zijn hier natuurlijk allemaal ontzettend trots op! Wethouder Eef Schoneveld was aanwezig om het bordje te onthullen waarmee we officieel tot ‘ gezonde school’  zijn benoemd. Als school hechten we veel waarde aan de gezondheid van onze leerlingen en stimuleren we gezond gedrag. Veel bewegen, lessen over gezondheid en Schoolfruit zijn hier allemaal een onderdeel van.

 

Breakdance

Afgelopen woensdag 24 oktober kregen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een introductieles breakdance van Nigel Koevoet. Dit om de kinderen kennis te laten maken met deze dansstijl. Door een leuke warming-up werden eerst alle spieren opgewarmd, voordat de dansmoves werden aangeleerd. Alle kinderen hebben hartstikke goed en enthousiast meegedaan tijdens deze introductieles!

De kinderen die het leuk vinden om deze dansstijl nog beter onder de knie te krijgen, kunnen zich inschrijven voor de workshops die een aantal maandagen na schooltijd zullen plaatsvinden als naschoolse activiteit. Ook deze workshop zal worden gegeven door Nigel Koevoet. Meer informatie volgt hier nog over.

 

Opening Kinderboekenweek

Kom erbij! Woensdag 3 oktober was de opening van de Kinderboekenweek met het thema: Vriendschap. We mochten weer gaan kijken naar een voorstelling van “Van Creatieve Huize”.  Een leuke voorstelling, waarin vriendschap natuurlijk de hoofdrol speelde. Een aantal kinderen uit de bovenbouw mochten op het podium komen om tv-tunes te raden en aan het einde van de voorstelling konden de kinderen allemaal weer meedansen op het nummer Kom erbij! van Kinderen voor Kinderen. Alle kinderen hebben ook dit jaar weer genoten van de voorstelling!

10@10 Challenge

Op woensdag 24 september heeft ook onze school meegedaan aan de 10@10 Challenge van Rico Verhoeven.

Kinderen zouden meer moeten bewegen, was onlangs het dwingende advies aan minister Slob van Onderwijs. verschillende adviesraden kwamen tot die conclusie.

Tijdens de Nationale Sportweek was het alvast de bedoeling om kinderen meer in beweging te laten komen.

Alle kinderen van onze school en die van de Taalklas hebben een aantal rondjes rondom de school gerend, want ook wij zouden graag zien dat alle kinderen genoeg beweging krijgen gedurende een schooldag.

Zeskamp

Woensdagmiddag 27 juni is de “Spring Speeldag” geweest die onze OR had georganiseerd voor alle kinderen van onze school.   De kinderen konden spelen op de luchtkussens, stormbaan, skippyslang en met een enorm grote bal. Ook konden er buikschuivers worden gemaakt op de verschillende banen. De kinderen hebben heerlijk gespeeld met water en genoten van een heerlijk ijsje!

OR, bedankt namens alle kinderen!

MR De Toren 2017-2018

We zijn het schooljaar met de MR begonnen met een ouderavond georganiseerd door de MR. Doel was ouders raadplegen over het gelijktrekken van de schooltijden voor onderbouw en bovenbouw. En brainstormen over een continuerooster.
We zijn in het najaar een traject gestart voor gezondheid en bewegen op De Toren. Happy Life is een methode voor de bovenbouw met een ouderbetrokkenheidsgedeelte. Dit gaat verder uitgewerkt worden. De Toren is bezig met uitwerken plan van aanpak voor behalen gezonde school vignet. En we zijn mee gaan doen aan gesubsidieerd fruit op school via het EU-schoolfruit.
Terugkerende onderwerpen zijn geweest: gang van zaken binnen de klassen, ondersteuning in de diverse klassen middels een klassenassistent, vervangingsproblematiek, samenwerking Toren en Arenberg, benoeming directeur (waarnemend -> blijvend), overgebleven formatie inzetten.
Er zijn wisselingen geweest in de oudergeleding van de MR: De secretaris Mariël van Steensel heeft haar plek verkiesbaar gesteld en is ingevuld door Robèrt van Vlimmeren. Ook is Lenneke Derks als nieuw OMR lid aangetreden. En sinds de start van het schooljaar is Annemarie Boot de MR komen versterken.
Voor de komende periode staat centraal: Het oppakken van de (verkeers)veiligheid rondom school door de ouders. Verder uitwerken en onderzoeken van het continurooster. Hiervoor is in april een ouderavond georganiseerd voor alle ouders van school. Op dit moment staat er een ouder enquête uit, om ouders te peilen over het continurooster en de behoefte aan BSO. Daarnaast is de MR geadviseerd door de bestuurster van de stichting om kritisch te blijven tov de begroting van school. We houden u op de hoogte.

Koningsspelen 20 april

Voor de meivakantie hebben we weer een geweldige Koningsspelen gehad. De onderbouw heeft de dag geopend met het dansje van Kinderen voor Kinderen “Fitlala”!  Wat was dat een feest op het schoolplein! Daarna mochten de kinderen verschillende spelletjes doen op het schoolplein. Ook werd er nog heerlijk gegeten van de lunch die ons werd aangeboden door Jumbo.

De bovenbouw ging weer op pad om langs verschillende verenigingen te gaan om diverse sporten te beoefenen. Zo hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 de volgende sporten beoefend: Hockey, voetbal, turnen, handbal, tennis en honkbal. Ze hebben allemaal onwijs goed meegedaan met alle activiteiten en hebben genoten van deze mooie, sportieve dag! Alle ouders en natuurlijk de organisatie bedankt voor deze sportieve dag!

4 en 5 mei Denkboek

Met het 4 en 5 mei Denkboek daagt het comité kinderen op diverse manieren uit na te denken over de Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, vrijheid en democratie. De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben afgelopen dinsdag tijdens het Nationaal uitpakmoment de doos uitgepakt. Zij zullen de komende weken aan de slag gaan met het Denkboek.

Kunst op School

De afgelopen weken zijn de kinderen van verschillende groepen bezig geweest met de kunstenaars van Kunst op School.
De bedoeling is om kinderen creativiteit bij te brengen, te leren kijken en te leren omgaan met de verschillende materialen. En ze op deze manier, door zelf actief bezig te zijn, kennis te laten maken met Kunst en Cultuur.
In de projecten wordt ook aandacht besteed aan  kunstgeschiedenis in het algemeen.