Actueel

Sinterklaas

Op 5 december kwam Sinterklaas en zijn Pieten natuurlijk ook een bezoek brengen aan de kinderen op De Toren. De kinderen hebben een leuke dag gehad met allerlei leuke activiteiten en natuurlijk een bezoek aan de Sint.
Het was weer een topdag!

Museumschatjes

Ook De Toren doet mee aan het project Museumschatjes. Groep 5 t/m 8 kan gratis een museum, dierentuin, bakkerij, etc bezoeken, om zo kinderen kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur die zichtbaar is in onze eigen provincie Noord-Brabant.

Groep 5/6 (geschreven door Neeltje)
Op dinsdag 7 november ging groep 5/6 naar het Bakkerijmuseum dat in Oosterhout staat. Daar gingen we koekjes en brood bakken. Je moest het zelf maken. Dat was super leuk. Je kon uit alle vormen kiezen. Je moest het met de hand maken. Ze deden het voor hoe je het moest doen. Je denkt dat het makkelijk is, maar dat is het niet. Want je weet niet wat je moet maken. Het is een heel leuk museum voor kinderen.

Groepen 7 en 8
Een bezoek aan het vreemdste Dierenpark van Nederland, De Oliemeulen in Tilburg, stond gepland voor de groepen 7 en 8. Dit dierenpark telt meer dan 150 verschillende (vreemde) dieren. De leerlingen kregen informatie over verschillende dieren die zich in het park bevonden en mochten zelfs een een vogelspin en een slang vasthouden. Ook mochten ze meehelpen tijdens een demonstratie met een uil. De leerlingen hebben zich prima vermaakt tijdens dit bezoek aan De Oliemeulen.

Techniekochtend

Woensdag 1 november was de eerste techniekochtend van dit schooljaar. In de meeste groepen zijn de kinderen aan de slag gegaan met leuke activiteiten waarbij er veel gebouwd moest worden Knex, Leo en houten blokken. Ook zijn er proefjes gedaan, is er gel gemaakt en hebben de kinderen getimmerd.

Kinderboekenweek

Voor de herfstvakantie hebben we veel activiteiten gedaan in de groepen die te maken hadden met het thema van de Kinderboekenweek: Gruwelijk Eng! We begonnen deze week met een opening op de catwalk. De kinderen mochten namelijk allemaal verkleed naar school komen. En er waren toch kinderen die er griezelig uitzagen!! Daarna mochten we naar een voorstelling Van Creatieve Huize, deze voorstelling was super spannend, maar erg leuk! Alle kinderen waren erg betrokken tijdens de voorstelling. In de klassen zijn de kinderen bezig geweest met het maken van monstermaskers, voeldozen, spoken en skeletten. De kinderen uit de onderbouw mochten zelfs nog een spannende tocht door de speelzaal lopen. Ook hebben de kinderen uit de midden- en bovenbouw griezelverhalen geschreven en de beste verhalen uit de groepen 5/6, 7 en 8 mochten worden voorgelezen door de kinderen tijdens de afsluiting op vrijdagmiddag. Ook werd er deze middag door alle kinderen het dansje van Kinderen voor Kinderen: Gruwelijk Eng! Gedanst.

Het was een gruwelijke enge Kinderboekenweek!

De week van de pauzehap

In de week van 25 tot en met 29 september zijn we in de groepen 5/6, 7 en 8 bezig geweest met de Pauzehap. Met dit interactieve lesprogramma hebben kinderen geleerd en ervaren hoe lekker het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Ze maakten kennis met gezonde pauzehappen uit de Schijf van Vijf. Zo hebben ze Muesli-notenbrood met margarine, druiven en blauwe bessen en komkommerschijven gedipt in 100% pindakaas gegeten. Elke dag werd er in de klas gekeken naar PZHPO-tv en werd er elke dag een activiteit uitgevoerd die met de Schijf van Vijf te maken had. Ook werd er elke dag tijdens de uitzending een hint gegeven voor een opdracht aan het einde van de week, waar de kinderen een prijs mee kunnen winnen.

Dit zijn onze speerpunten het komend schooljaar:

– SCL:
Dit jaar gaan wij verder met SCL. Structureel Coöperatief Leren gaat een stuk verder dan samenwerkend leren. Volgens de goede stappen en met onze interne SCL-coach gaan wij aan de slag met de kinderen om ze van en met elkaar te laten leren. Daarbij houden we rekening met gelijke inbreng, individuele aansprakelijkheid, positieve wederzijdse interactie en simultane interactie van alle leerlingen.
– Chromebooks en I-pads:
Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn er Chromebooks en Ipads op De Toren aanwezig, maar wat doen we daar nu eigenlijk mee?
De I-pads worden bij ons op school vooral gebruikt in de groepen 1,2 en 3. In groep 3 wordt er op de IPad geoefend met de rekensoftware, die aansluit bij de methode. In groep 1/2 zijn er een aantal apps die de leerlingen kunnen gebruiken om leerzame spelletjes op te spelen, bijv. via Squla. De kinderen kunnen hierbij op hun eigen niveau oefenen op de gebieden van taal, lezen en rekenen. Hopelijk kunnen we dit schooljaar nog meer interessante apps toevoegen, zodat we een wat breder aanbod hebben voor onze leerlingen.
In eerste instantie werden de Chromebooks gebruikt als vervanging voor de computers en werken de leerlingen via dit device met alle programma’s binnen Basispoort, maar er zijn zoveel meer mogelijkheden dat het zonde is om deze niet te gaan ontdekken. Chromebooks maken gebruik van Google for Education: veel apps gericht op het onderwijs en onbeperkte ruimte in de cloud voor leraren en leerlingen. Uitgangspunt van alle Chromebooks is dat je met deze apps gemakkelijk een leeromgeving op kunt zetten en via de browser de digitale leermiddelen van de educatieve uitgeverijen kunt gebruiken.
Eén van de Google Apps for Education is Classroom. In deze app kunnen leerlingen zien wat en wanneer ze aan opdrachten in moeten leveren. Leraren zien juist in realtime wie de opdrachten al heeft ingeleverd en kunnen direct feedback geven. Afgelopen schooljaar zijn we dit in groep 5/6 al een beetje gaan ontdekken en dit schooljaar zouden we dat graag willen gaan uitbreiden naar de andere groepen.
Binnen Google Docs en Google Presentations kunnen leerlingen gelijktijdig in hetzelfde document of presentatie werken, terwijl de leraar meekijkt (en kan bijsturen). Nog een voordeel is dat leerlingen tijdens het maken van het huiswerk via Hangouts de hulp van klasgenoten of de leraar in kunnen roepen.
Het is belangrijk dat we ons goed verdiepen in het gebruik van de Chromebooks en de tijd nemen om het te implementeren.
– Kwink:
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
– De gezonde school:
De gezonde school is een initiatief van het ministerie in samenwerking met GGD en scholen. Het is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Het zou ook leiden tot betere leerprestaties.
Wij gaan het komend schooljaar het gezonde school vignet proberen te halen op het onderdeel ‘Sport en Bewegen’. Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.
We houden u op de hoogte van de vorderingen van dit proces!
– Ouderbetrokkenheid:
gespreksvoering in de vorm van startgesprekken (met kinderen vanaf groep 6) voor al onze ouders.

Mad Science

Op maandag 4 september was MAD SCIENCE op bezoek bij De Toren. Aan de hand van allerlei proefjes worden alledaagse zaken als zeepsop veranderd in een grote vlam en kan een heel grote zak gevuld worden met 5x blazen door de zuurstof om ons heen ook te gebruiken.
De kinderen hebben ervan genoten!