Cultuur

Vanaf schooljaar 2017-2018 zal er door de cultuurcoördinator (juf Angelique) een beleidsplan geschreven worden voor cultuur. Er wordt onderzocht wat er al aan culturele activiteiten wordt gedaan, wat de wensen van de leerkrachten rondom cultuur zijn en hoe welke activiteiten er passen bij de visie van de school. Diverse culturele activiteiten, het gebruik van het Kunstkabinet, de samenwerking van diverse sportclubs en de activiteiten vanuit de Brede School zullen ook in het plan worden opgenomen.
Voor meer informatie over de naschoolse activiteiten in de gemeente Moerdijk kunt u kijken op de site van Meer Moerdijk.