Cultuur

Vanaf het schooljaar 2018-2019 is er een beleidsplan voor cultuur. Dit betekent dat er een plan is voor De Toren rondom cultuur en worden er vanuit de gemeente financiële ondersteuning geboden. Cultuur op De Toren heeft als speerpunt: ‘bewegen en gezondheid’. Er zal dit schooljaar een docente ingezet worden om het bewegen te stimuleren en er zal een samenwerking plaats gaan vinden met een fysiotherapeut en voedingsdeskundige. Omdat cultuur meerdere disciplines heeft, zal er ook weer samen worden gewerkt met diverse culturele aanbieders zoals ‘Kunst op school’: een initiatief van enkele deelnemers aan de KUNST & CULTUUR ROUTE in de gemeente Moerdijk. Zie ook http://www.cultuurmoerdijk.nl/kunst-op-school/. Erfgoededucatie wordt aangeboden door diverse projecten aan te bieden die de kinderen kennis laat maken met het leven in de vorige eeuw. In de klassen wordt er met regelmaat gewerkt met ‘Het Kunstkabinet’: een methode voor handvaardigheid en tekenen.

Het wordt dus weer een mooi cultureel jaar!

Ook dit schooljaar is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops in de gemeente Moerdijk. Deze worden aangeboden door Meer Moerdijk. Meer informatie vindt u via onderstaande link: https://www.meermoerdijk.nl/LeefModule/Details/1552.