Cultuur

Vanaf schooljaar 2017-2018 zal er door de cultuurcoördinator (juf Angelique) een beleidsplan geschreven worden voor cultuur. Er wordt onderzocht wat er al aan culturele activiteiten wordt gedaan, wat de wensen van de leerkrachten rondom cultuur zijn en hoe welke activiteiten er passen bij de visie van de school. Diverse culturele activiteiten, het gebruik van het Kunstkabinet, de samenwerking van diverse sportclubs en de activiteiten vanuit de Brede School zullen ook in het plan worden opgenomen.
Voor meer informatie over de naschoolse activiteiten in de gemeente Moerdijk kunt u kijken op de site van Meer Moerdijk.

Dit schooljaar wordt er ook samengewerkt met KOS.
‘Kunst op School’ is een initiatief van enkele deelnemers aan de KUNST & CULTUUR ROUTE in de gemeente Moerdijk.

http://www.cultuurmoerdijk.nl/kunst-op-school/

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]