IB

Victorine van Bijsteren-Teulings
Wat zijn mijn taken als IB-er binnen de school, probeer ik in een notendop aan u uit te leggen.
Er vinden een aantal keren per jaar besprekingen plaats tussen IB-er en de leerkracht, waarbij de groep als geheel en elke leerling individueel aan bod komt. Er wordt dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind gesproken. Daarnaast kan de IB-er de leerkrachten begeleiden op allerlei verschillende gebieden, zoals het opstellen van groepsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Tevens heeft de IB-er veel contact met externe partners zoals CJG, Onderwijs Advies en ambulant begeleiders. Al deze contacten zijn er om kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, extra ondersteuning te geven.
Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon, mocht u toch een vraag hebben voor de IB, mag u altijd binnen lopen!