IB

Jennyfer Heijden, Marie-Louise Cavelaars
Wat onze taken zijn als IB-ers binnen de school, proberen wij in een notendop aan u uit te leggen.
Er vinden een aantal keren per jaar besprekingen plaats tussen IB-er en de leerkracht, waarbij de groep als geheel en elke leerling individueel aan bod komt. Er wordt dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind gesproken. Daarnaast kan de IB-er de leerkrachten begeleiden op allerlei verschillende gebieden, zoals het opstellen van groepsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Tevens heeft de IB-er veel contact met externe partners zoals CJG, Onderwijs Advies en ambulant begeleiders. Al deze contacten zijn er om kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, extra ondersteuning te geven.
Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon, mocht u toch een vraag hebben voor de IB, mag u altijd binnen lopen!

staking op 15 maart

Via de mail zijn de ouders van onze leerlingen op de hoogte gebracht van de staking op vrijdag 15 maart. De verzonden brief kunt u hier lezen. ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]