IB

Jennyfer HeijdenWilma Sweere
Mogen wij onszelf even voorstellen? Wij zijn de IB-ers van De Toren. Jennyfer Heijden houdt als IB-er groep 1 tot en met 4 in de gaten. En Wilma  Sweere houdt als IB-er groep 5 tot en met 8 in de gaten; dit doet zij ook nog op een andere school. Wat onze taken zijn als IB-ers binnen de school, proberen wij in een notendop aan u uit te leggen.
Er vinden een aantal keren per jaar besprekingen plaats tussen IB-er en de leerkracht, waarbij de groep als geheel en elke leerling individueel aan bod komt. Er wordt dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind gesproken. Daarnaast kan de IB-er de leerkrachten begeleiden op allerlei verschillende gebieden, zoals het opstellen van groepsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Tevens heeft de IB-er veel contact met externe partners zoals CJG, Onderwijs Advies en ambulant begeleiders. Al deze contacten zijn er om kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, extra ondersteuning te geven.
Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon, mocht u toch een vraag hebben voor de IB, mag u altijd binnen lopen!

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]