IB

Jennyfer HeijdenWilma Sweere
Mogen wij onszelf even voorstellen? Wij zijn de IB-ers van De Toren. Jennyfer Heijden houdt als IB-er groep 1 tot en met 4 in de gaten. En Wilma  Sweere houdt als IB-er groep 5 tot en met 8 in de gaten; dit doet zij ook nog op een andere school. Wat onze taken zijn als IB-ers binnen de school, proberen wij in een notendop aan u uit te leggen.
Er vinden een aantal keren per jaar besprekingen plaats tussen IB-er en de leerkracht, waarbij de groep als geheel en elke leerling individueel aan bod komt. Er wordt dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind gesproken. Daarnaast kan de IB-er de leerkrachten begeleiden op allerlei verschillende gebieden, zoals het opstellen van groepsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Tevens heeft de IB-er veel contact met externe partners zoals CJG, Onderwijs Advies en ambulant begeleiders. Al deze contacten zijn er om kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, extra ondersteuning te geven.
Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon, mocht u toch een vraag hebben voor de IB, mag u altijd binnen lopen!

studiedag op maandag 10 september

Op maandag 10 september heeft het team van De Toren een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. Abusievelijk heeft eerder op de website gestaan da ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]