Schoolinformatie

Op deze pagina vindt u wat meer informatie over een aantal belangrijke zaken bij ons op school.
U kunt hier informatie vinden over het aanmelden van nieuwe leerlingen, onze medezeggenschapsraad en de ouderraad.
Ook is er informatie te vinden over de brede school Moerdijk. De Toren voldoet aan de criteria die hiervoor door de gemeente Moerdijk in overleg met het onderwijsveld zijn opgesteld. Afgelopen jaar is dit certificaat weer met succes verlengd.
Ook vindt u hier informatie over een nieuwe ontwikkeling op onze school: het houden van kindgesprekken. Door het voeren van deze gesprekken willen we stap voor stap onze leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. Een boeiende ontwikkeling!

staking op 15 maart

Via de mail zijn de ouders van onze leerlingen op de hoogte gebracht van de staking op vrijdag 15 maart. De verzonden brief kunt u hier lezen. ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]