Schoolinformatie

Op deze pagina vindt u wat meer informatie over een aantal belangrijke zaken bij ons op school.
U kunt hier informatie vinden over het aanmelden van nieuwe leerlingen, onze medezeggenschapsraad en de ouderraad.
Ook is er informatie te vinden over de brede school Moerdijk. De Toren voldoet aan de criteria die hiervoor door de gemeente Moerdijk in overleg met het onderwijsveld zijn opgesteld. Afgelopen jaar is dit certificaat weer met succes verlengd.
Ook vindt u hier informatie over een nieuwe ontwikkeling op onze school: het houden van kindgesprekken. Door het voeren van deze gesprekken willen we stap voor stap onze leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. Een boeiende ontwikkeling!

studiedag op maandag 10 september

Op maandag 10 september heeft het team van De Toren een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. Abusievelijk heeft eerder op de website gestaan da ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]