Gezonde school

De Toren is in 2018 een gezonde school geworden. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt de school hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als een school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan de zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema!

De Gezonde School-pijlers:
Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving.
Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd.
Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Het vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.
De school krijgt daarvoor een subsidie om de kwaliteit te waarborgen. De Gezonde School en het daarbij horende certificaat en impuls worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie.
www.gezondeschool.nl

Op woensdag 7 november 2018 heeft de wethouder van de Gemeente Moerdijk het Gezonde School certificaat mogen onthullen. Het artikel in de Moerdijkse Bode kunt u hier lezen.

Hier kunt u meer lezen over ons gezonde school beleid:
Beleid rondom het continurooster
Gezonde School activiteitenplan thema Sporten en Bewegen
Gezonde School activiteitenplan thema voeding