Verlof

Verlof aanvragen:

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van tevoren toestemming te vragen aan de directeur van de school en niet aan de leerkracht. U kunt een aanvraagformulier verlof  hier downloaden, of een exemplaar ophalen in het directiekantoortje en vervolgens ingevuld afgeven op school.  

Op het aanvraagformulier kunt u de reden van afwezigheid duidelijk aangeven of eventueel omschrijven. U voegt hier de benodigde bewijsstukken aan toe. De directeur zal de aanvraag beoordelen volgens de vastgestelde wettelijke normen van de leerplichtwet. U krijgt geen toestemming voor bijvoorbeeld familiebezoek in het buitenland, vakantie in goedkopere periodes, eerder vertrek of latere terugkeer of weken aansluitend aan de reguliere vakanties. 

Scholen moeten verlofaanvragen goed registreren en actief reageren als leerlingen er zonder geldige reden niet zijn. Wordt er geen toestemming verleend en zijn de kinderen toch afwezig, dan is er namelijk sprake van ongeoorloofd verzuim. Wij zijn dan verplicht dat aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar komt dan in actie en zal contact met u opnemen. 

Het is belangrijk dat u ook zelf de leerkracht(en) op de hoogte brengt van eventuele afwezigheid van uw kind(eren), wanneer een verlof is goedgekeurd. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Wij verwachten dat u (ook al is uw kind nog geen 5 jaar) op tijd laat weten wanneer uw kind afwezig is en dat u daarbij de reden van de afwezigheid aangeeft.  

Wilt u de school liefst voor aanvang van de lessen berichten, schriftelijk (bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek) of telefonisch (bij ziekte), wanneer uw kind om de een of andere reden niet tijdig of helemaal niet naar school kan komen? Want zonder melding wordt er ook ongeoorloofd verzuim geregistreerd. Het is bovendien voor de leerkrachten erg prettig om op tijd te weten dat een kind niet of later op school komt. U voorkomt zo ook misverstanden. 

Wilt u meer weten over de Leerplichtwet, raadpleeg dan www.rblwest-brabant.nl of bel met de leerplichtambtenaar verbonden aan onze school  mw. Joke Schreuders-Gootjes 076 – 529 81 19 

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties