Schoolgids

Beste ouders/verzorgers,

Hieronder vindt u de schoolgids van De Toren.
Basisscholen verzorgen in samenwerking met de ouders het onderwijs en de opvoeding van de kinderen gedurende een aantal jaren. Teams van scholen kunnen verschillende ideeën hebben over de beste wijze waarop dit proces kan gebeuren. Alle scholen zijn dus niet hetzelfde .In deze schoolgids willen wij u vertellen hoe wij op De Toren denken over onderwijs en opvoeding en hoe wij trachten om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden op hun weg naar de toekomst. Het eerste deel is algemeen van aard en bevat doelstellingen, visie, kenmerken en procedures van de school. Dit deel zal niet jaarlijks van inhoud veranderen. Het tweede deel is meer praktisch van aard en geeft u tevens enkele belangrijke overzichten. In dit deel zullen jaarlijks aanpassingen plaatsvinden.

“Nieuwe” ouders kunnen door het lezen van deze schoolgids informatie krijgen over De Toren. Op basis daarvan kunnen zij mede bepalen of De Toren wellicht een geschikte school voor hun kind is. Ook voor de ouders van kinderen die al op onze school zitten geeft deze gids nuttige informatie.

Naast het aanbieden van deze schoolgids informeren wij ouders nog op verschillende andere manieren over actuele zaken die zich binnen De Toren voordoen.

De Torenpraat is onze nieuwsbrief. Dit bulletin komt tweewekelijks  uit en wordt (zoveel mogelijk) digitaal toegezonden..

Mocht u na het lezen van deze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties hebben of wilt u nadere informatie, dan zouden wij het fijn vinden wanneer u met ons contact opneemt.

Het team van De Toren

schoolgids 2019-2020 basisschool De Toren