Aanmelding nieuwe leerlingen

Wanneer ouders belangstelling hebben voor de school, kunnen zij een informatief gesprek en een rondleiding aanvragen. De directeur of de intern begeleider ontvangt u en uw kind graag.
Wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u informatie en formulieren die u hiervoor nodig heeft ophalen bij de directeur en/of de intern begeleider van De Toren. 

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is mag het voorafgaand aan de vierde verjaardag vijf keer komen “proefdraaien”. De leerkracht neemt voor het maken van afspraken tijdig contact op met de ouders.
 

Leerlingen die op onze school zijn aangemeld nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Slechts in uitzonderingsgevallen kan het bestuur, op verzoek van de ouders, een leerling vrijstellen van deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een verzoek dient daartoe schriftelijk ingediend te worden bij het College van Bestuur van Stichting de Waarden. Het C.v.B. bepaalt bij de vrijstelling welke de vervangende onderwijsactiviteiten zullen zijn.