Vertrouwenspersoon

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
Ook kinderen kunnen met dit soort klachten bij deze vertrouwenspersoon terecht. Gedurende het schooljaar maakt de vertrouwenspersoon een rondje langs alle klassen, zodat alle kinderen weten wie de vertrouwenspersoon is, en met welke problemen zij bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen.

De vertrouwenspersonen van De Toren zijn:
 juf Jolanda Rijsdijk (groep 4, aanwezig op ma, di, woe)
juf Maaike van Buren (groep 1 /2, aanwezig op woe, do en vrij)

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.
Contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon van Stichting De Waarden zijn:
Arbo Unie
Dhr. T. van Dorst
tel: 06 – 52501975
email: toine.van.dorst@arbounie.nl
Claudius Prinsenlaan 138-148
4818 CP Breda

staking op 15 maart

Via de mail zijn de ouders van onze leerlingen op de hoogte gebracht van de staking op vrijdag 15 maart. De verzonden brief kunt u hier lezen. ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]