MR

Aan de school is een MR verbonden. Deze raad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders en vergadert 5 à 6x per jaar.

Wie vormen de MR van De Toren?
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dit uit het personeel:
• Victorine van Bijsteren-Teulings (voorzitter)
• Jennyfer Heijden
• Elke Depauw
Namens de ouders:
• Robèrt van Vlimmeren (secretaris)
• Anne-Marie Boot
• Lenneke Derks

Het lidmaatschap van de MR duurt minimaal 3 jaar. Bij de vergaderingen zijn meestal ook nog aanwezig de directeur en een vertegenwoordiger van de OR (Ouderraad). Andersom zit er ook een vertegenwoordiger van de MR bij de vergadering van de OR.

Wat doet de MR?
Tijdens een MR-vergadering wordt gesproken over allerlei onderwerpen die met school te maken hebben. Zo moet de MR bijvoorbeeld instemmen met de schoolgids en brengt de MR advies uit over allerlei andere zaken, bijvoorbeeld bij het inplannen van vrije dagen. De MR kan echter ook zelf iets onder de aandacht van het schoolbestuur brengen en zelf voorstellen doen. Heeft u iets dat misschien interessant is voor de MR? Stuurt u dan een mail naar mr.toren@dewaarden.nl

Meer informatie?
Een kort verslag van de vergadering kunt u terugvinden in de eerstvolgende Torenpraat.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en daarmee dus voor alle ouders toegankelijk. De data zijn terug te vinden in de schoolkalender. Heeft u nog andere vragen dan kunt u contact opnemen met bovengenoemde MR-leden.

studiedag op maandag 10 september

Op maandag 10 september heeft het team van De Toren een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. Abusievelijk heeft eerder op de website gestaan da ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]