MR

Aan de school is een MR verbonden. Deze raad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders en vergadert 5 à 6x per jaar.

Wie vormen de MR van De Toren?
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dit uit het personeel:
• Victorine van Bijsteren-Teulings (voorzitter)
• Diana Schalk-de Haay
• Elke Depauw
Namens de ouders:
• Robèrt van Vlimmeren (secretaris)
• Anne-Marie Boot
• Lenneke Derks

Het lidmaatschap van de MR duurt minimaal 3 jaar. Bij de vergaderingen zijn meestal ook nog aanwezig de directeur en een vertegenwoordiger van de OR (Ouderraad). Andersom zit er ook een vertegenwoordiger van de MR bij de vergadering van de OR.

Wat doet de MR?
Tijdens een MR-vergadering wordt gesproken over allerlei onderwerpen die met school te maken hebben. Zo moet de MR bijvoorbeeld instemmen met de schoolgids en brengt de MR advies uit over allerlei andere zaken, bijvoorbeeld bij het inplannen van vrije dagen. De MR kan echter ook zelf iets onder de aandacht van het schoolbestuur brengen en zelf voorstellen doen. Heeft u iets dat misschien interessant is voor de MR? Stuurt u dan een mail naar mr.toren@dewaarden.nl

Meer informatie?
Een kort verslag van de vergadering kunt u terugvinden in de eerstvolgende Torenpraat.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en daarmee dus voor alle ouders toegankelijk. De data zijn terug te vinden in de schoolkalender. Heeft u nog andere vragen dan kunt u contact opnemen met bovengenoemde MR-leden.