OR

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders welke actief betrokken zijn met het ondersteunen en/of organiseren van diverse activiteiten van school.
De organisatie van de activiteiten vergt veel tijd, en is daarom een behoorlijke belasting op het team als zij dit zelf moeten doen.
In de klas wordt het team hierbij ondersteund door de klassenouders, maar bij activiteiten voor de gehele school verzorgd de ouderraad commissies welke het team ondersteunen. Enkele activiteiten zijn: schoolfotograaf, het bezoek van sinterklaas en pieten, avondvierdaagse, ect. Kortom alles wat de school extra leuk maakt.
De commissies bestaan uit één of meerdere leerkrachten, één of meerdere ouderraad leden en ouders. En hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wilt u graag meehelpen of heeft u leuke ideeën voor een schoolactiviteit dan kunt u altijd bij de ouderraad terecht. U hoeft hiervoor geen lid te worden van de ouderraad.

De ouderraad kunt u bereiken via het mailadres or.toren@dewaarden.nl Op dit mailadres zijn uw vragen, aanmeldingen en ideeën van harte welkom. Natuurlijk bent u altijd welkom op onze openbare vergaderingen.

Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de kinderen genieten van een leuke en leerzame tijd op de Toren.

 

studiedag op maandag 10 september

Op maandag 10 september heeft het team van De Toren een studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. Abusievelijk heeft eerder op de website gestaan da ...
[lees verder]

Continurooster

Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt basisschool De Toren volgens het continurooster. Meer informatie vindt u hier. ...
[lees verder]

groepsbezetting schooljaar 2018-2019

Op maandagavond 18 juni is de jaarlijkse informatie-avond geweest om de ouders te informeren over de groepsbezetting van het schooljaar 2018-2019. Moc ...
[lees verder]