Groep 6

Welkom in groep 6!
In deze groep zitten 28 kinderen en 2 leerkrachten.
Op maandag en dinsdag werkt juf Claire met de kinderen. Op woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Lais met de kinderen.
Iedere dag zullen we rekenen, taal en spelling doen.
Ook aan lezen en begrijpend lezen zullen we veel tijd besteden.
Voor rekenen komt onder andere het volgende aan bod: cijferen, gelijknamige breuken, metriek stelsel, getallen tot 100.000 en heel nauwkeurig klokkijken.
Met taal komt de persoonsvorm en het onderwerp aan bod, werkwoordvervoeging, leestekens, woordenschat en woordsoorten.
Dan hebben we natuurlijk ook nog aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Onderwerpen als de slavernij, zintuigen en geestelijke stromingen komen aan bod. Via Nieuwsbegrip leren we ook wat er in de wereld gebeurt.
We gymmen 2 keer per week: op dinsdag en op vrijdag en zullen ook regelmatig ontspannen en creatief bezig zijn.
We maken er een fijn schooljaar van met elkaar!
Na half 3  kunt u altijd langskomen om wat te bespreken of te vragen.