Groep 6-7

Hallo allemaal,

Welkom op de persoonlijke pagina van groep 6/7!

Bij ons in de groep zitten 27 kinderen. Er zijn 2 juffen: juf Claire en juf Lais.

Juf Claire staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep.

Juf Lais begeleidt op dinsdag en woensdag kinderen uit de groep en op donderdag en vrijdag staat ze voor de groep.

Iedere dag staat de planning van de lessen op het bord: taal, spelling en rekenen doen we iedere dag.

Ook besteden we veel tijd aan lezen. We oefenen dan om heel vlot te lezen en correct te lezen. In groep 7 letten we ook op de intonatie.

We hebben 3 zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Na ieder blok volgt een toets, die thuis geleerd moet worden.

Op dinsdag en vrijdag hebben we gym.

De kinderen van groep 7 hebben dit schooljaar ook het belangrijke verkeersexamen.

We hopen veel leuke activiteiten te doen met elkaar en natuurlijk veel te leren in groep 6/7!