Groep 7-8

Welkom in groep 7/8!

In deze groep zitten 27 kinderen, 2 leerkrachten en 1 onderwijsassistent. Een drukke boel dus!

Juf Amber werkt van maandag t/m vrijdag, juf Wendy werkt op maandag en dinsdag & juf Demi werkt van maandag t/m donderdag.

Dit schooljaar zijn we veel bezig met taal, rekenen en spelling. Daarnaast krijgen we ook zaakvakken zoals: verkeer, Engels, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Tijdens de inloop werken we aan de weektaak, gaan we lekker lezen en oefenen we met dingen die we nog lastig vinden. Naast dit alles hebben we ook 2 keer in de week gym (dinsdag en vrijdag) en kunnen we even lekker bewegen.

Wij hopen veel van en met elkaar kunnen leren dit schooljaar.

Groeten,

Juf Amber

Juf Wendy

Juf Demi

Alle kinderen van groep 7/8