Groep 3

We beginnen ’s morgens met een gemengde inloop: de groep 1-2-3 leerlingen zijn verdeeld over 3 ‘stamgroepen’. We hebben een blauwe groep, een rode en een gele. De kleuren zijn verbonden met de kapstokken, de lokalen en de leerkrachten. Na de inloop gaan alle leerlingen van groep 3 naar het blauwe lokaal. Daar gaan we werken met aanvankelijk technisch lezen, rekenen en schrijven. Dat zijn de hoofdvakken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog crea en gym en in de loop van de tijd uitbreiding met wereldoriëntatie en verkeer. Bij de gymles worden de kinderen van groep 3 gecombineerd met de kinderen van groep 4