Groep 3

De kinderen van groep 3 zijn volop aan het werk met lezen, schrijven, rekenen en spelling. Natuurlijk zijn er ook nog andere vakken. We hebben sinds dit schooljaar continurooster en dat wende snel. We zitten in teams en krijgen met elke vakantie een andere teamplaats.