Groep 4

Groep 4 is een groep die bestaat uit 30 kinderen en twee juffen. Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Jolanda en donderdag en vrijdag staat juf Jennyfer voor deze groep.
Groep 4 is altijd een beetje bijzonder, omdat we vanaf nu veel nieuwe vakken krijgen en deze gaan door t/m groep 8. In groep 4 krijgen we verkeer, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde! We leren veel over de wereld. Ook is Nieuwsbegrip een nieuw vak. Leren over het nieuws van de week, en dan ook nog werken aan begrijpend lezen en woordenschat! Bij schrijven leren we alle hoofdletters, en we leren ook wanneer we hoofdletters moeten gebruiken. Spelling en taal zijn nu gescheiden vakken (in groep 3 was dit VLL). Bij spelling leren we allerlei categorieën woorden en bij taal krijgen we les in woordenschat, schrijven, spreken en taal verkennen. Bij rekenen leren we meten en we leren de tafels van 1 t/m 5 en 10. Ook leren we rekenen t/m 100. We leren schrijven in echte lijntjesschriften, dus netjes tussen lijntjes schrijven. En dit gebeurt na een tijdje zelfs met een echte vulpen, want ook die krijgen we in groep 4!
In groep 4 leren de kinderen dus een hoop nieuwe dingen, en wordt er een basis gelegd om verder te kunnen vanaf groep 5. Alleen leren kan natuurlijk niet, daarom doen we ook veel creatieve dingen, zoals knutselen, dansen, zingen, drama en allerlei werkvormen om elkaar beter te leren kennen, en om goed te leren samenwerken met elkaar. De juffen leren dit schooljaar om deze werkvormen goed aan te leren bij de kinderen. Dit heet coöperatief leren.
Dit schooljaar zijn er weer een aantal inloopmiddagen en –avonden, komt u dan ook een kijkje nemen in onze groep?