Groep 5

Hoi allemaal,

Wij zijn een gezellige groep met 28 kinderen, en samen met juf Marieke vormen wij groep 5!
We zitten in teams van 4 kinderen. We werken heel veel met structuren die horen bij Structureel Coöperatief Leren. Dan leer je veel beter samenwerken en leer je je klasgenoten goed kennen. Je komt meer aan de beurt en je doet op heel verschillende manieren mee in de lessen.
Dit jaar leren we  een heleboel bij rekenen, taal, lezen, spelling, maar ook begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur. We zijn gestart met een nieuwe methode voor Rekenen, Getal & Ruimte jr.
Dit schooljaar krijgen we voor het eerst huiswerk van de zaakvakken, leuk! Tijdens de lessen KWINK leren we over het omgaan met elkaar. We vinden het heel leuk om 2x in de week te gaan gymmen.
Ook werken we natuurlijk met de chromebooks en daar oefenen we met taal, spelling en rekenen.
We starten bijna alle dagen met een inloop. Op een inlooprooster kunnen we dan zien wat we gaan doen, alleen of met een maatje. Sommige kinderen krijgen dan alvast extra instructie.
In de pauze spelen we lekker buiten met elkaar.
Natuurlijk gaan we ook leuke uitstapjes maken en daarvan houden we jullie zeker op de hoogte!
We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!
Tot ziens in groep 5!