Groep 5-6

Hoi allemaal,

Wij zijn een gezellige groep met 30 kinderen, en samen met juf Marieke en meneer Jim vormen wij groep 5/6! We krijgen rekenen, taal, lezen, spelling, maar ook begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en biologie. Tijdens de lessen KWINK leren we over het omgaan met elkaar. We vinden het heel leuk om 2x in de week te gaan gymmen.
Groep 5 krijgt dit jaar voor het eerst huiswerk van natuur, geschiedenis en aardrijkskunde! Leuk! Groep 6 mag dit schooljaar een typediploma gaan behalen, dan kunnen we straks blind typen.
Tussendoor doen we leuke werkvormen om elkaar nog beter te leren kennen. Deze noemen we KlasBouwers en TeamBouwers.  Natuurlijk gaan we ook leuke uitstapjes maken en daarvan houden we jullie zeker op de hoogte!

Het allerbelangrijkste is dat we met plezier naar school gaan! We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!