Groep 5

Hoi allemaal,

Wij zijn een gezellige groep met 25 kinderen.

Juf Marieke is de hele week bij ons, en op maandag en dinsdag hebben we een LIO-stagiaire en zij heet ook juf Marieke!

We zitten in teams van 3 of 4 kinderen.

We werken met structuren die horen bij Structureel Coöperatief Leren.

Dan leer je veel beter samenwerken en leer je je klasgenoten goed kennen. Je komt meer aan de beurt en je doet op heel verschillende manieren mee in de lessen.

 

Dit jaar leren we  een heleboel bij rekenen, taal, lezen, spelling, maar ook begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur.

Dit schooljaar krijgen we voor het eerst huiswerk van de zaakvakken. Hier krijgen we dan een toets over!

We vinden het heel leuk om 2x in de week te gaan gymmen.

Ook gebruiken we de chromebooks en daar oefenen we met taal, spelling en rekenen.

We starten bijna alle dagen met een inloop. Op een inlooprooster kunnen we dan zien wat we gaan doen, alleen of met een maatje. Sommige kinderen krijgen dan alvast extra instructie.

In de pauze spelen we lekker buiten met elkaar.

 

Natuurlijk gaan we ook leuke uitstapjes maken! Het suiker en vlasmuseum staat zeker op het programma.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!

 

Tot ziens in groep 5!